საგადასახადო კანონმდებლობაში დღგ-ის კუთხით დაგეგმილი ცვლილებების საკითხისათვის

ავტორები: გურამ უფლისაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: