მილენიუმის თაობა-მომავლის ყველაზე გავლენიანი მომხმარებელი

ავტორები: ლია გენელიძე, თეა ვალიშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: