მეურნეობით და "ქომაგობით" მიღებული, "ერთობით სავსეობის უსაფრთხოება" (ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ავტორები: დავით შავიანიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: