საგადასახადო პოლიტიკის და საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები, როგორც ეკონომიკის მდგრადი განვითარების საფუძველი

ავტორები: ნაზი ბარათაშვილი, ზაზა ფარსენაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: