სოციალურ-ეკონომიკური და მმართველობითი საქმიანობის სინერგიული ასპექტები იმერეთის ეპისკოპოსის, წმინდა გაბრიელის მოღვაწეობასა და შემოქმედებაში

ავტორები: გიორგი შიხაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: