საკრედიტო მენეჯმენტი, როგორც კომბანკის საკრედიტო საქმიანობის მოდერნიზაციის სისტემის ელემენტი

ავტორები: ნათია ჯანელიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: