ეკონომიკური კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოში

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე, ციცინო დავითულიანი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: