საბროკერო კომპანიის ფუნქციები და ეკონომიკური საქმიანობა

ავტორები: თინათინ გუგეშაშვილი, ნანა ბენიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: