გლობალიზაციის და საზოგადოების კეთილდღეობის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი

ავტორები: ჯამბულ ბიწაძე, ნანა ბენიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: