ვირტუალური ეკონომიკა და გადასახადები

ავტორები: ნანა ბენიძე, ჯამბულ ბიწაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: