თუ ინფლაციის მიზეზი ასეთი მარტივია, რატომ ვერ ხერხდება მისი მოთოკვა?

ავტორები: თინათინ გუგეშაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: