უმუშევრობის მიზეზები საქართველოში და მისი დაძლევის გზები

ავტორები: კახაბერ გაბელაშვილი, ლელა ქელბაქიანი, მერაბ საღინაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: