მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი მიმართულებები

ავტორები: იაკობ მესხია, კონსტანტინე ხლამაძე, კახა გაბელაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: