განსახელმწიფოებრიობა - გარდამავალი ეპოქის ეკონომიკური გარდაქმნების მნიშვნელოვანი მიმართულება

ავტორები: ლელა ბახტაძე, ირინე მამალაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: