საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურისა და გენდერული თანასწორობის სტატისტიკა

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: