რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების ფორმირების აქტუალური საკითხები

ავტორები: ნიკო ჩიხლაძე, კახა გაბელაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: