ნიკო ნიკოლაძე და საბანკო ურთიერთობის განვითარება საქართველოში

ავტორები: რამაზ იაშვილი, თინათინ გუგეშაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: