საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის საკითხისათვის

ავტორები: ნაირა ვირსალაძე, აკაკი ბაკურაძე, თინათინ გუგეშაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: