ტრეფიკინგი - დაუნდობელი იარაღი ერის მორალისა და ფსიქიკის წინააღმდეგ

ავტორები: ვაჟა გურაბანიძე, მარინა ყიფიანი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: