ფილიპ კოტლერი და მარკეტინგის კონცეფციის თანამედროვე გაგება

ავტორები: ავთანდილ სოხაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: