რა მსოფლმხედველობა კვებავს კრიპტოვალუტის არსებობას?

ავტორები: ნინო ლიპარტელიანი

საკვანძო სიტყვები: ბარტერი, ფულის საქონლური ფორმა, მონეტა, ქაღალდის ფული, ელექტრონული ფული, დეცენტრალიზაცია, კრიპტოვალუტა.

J.E.L. Classification: E7, G4, E5

DOI:

ციტირებისათვის: ლიპარტელიანი ნ., (2020) რა მსოფლმხედველობა კვებავს კრიპტოვალუტის არსებობას? ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 73-78.

ანოტაცია. სტატიაში განხილულია ის ინოვაცია, რომელიც XXI საუკუნემ შემოგვთავაზა-კრიპტოვალუტა, ელექტრონული, დეცენტრალიზებული ფული, რომელიც რეალურად მათემატიკური ალგორითმია, არაა დაკავშირებული არც მწარმოებლურ ეკონომიკასთან, არც საბანკო კაპიტალთან. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი მას, რომ კრიპტოვალუტის შექმნის ფუნდამენტალურ იდეაში ყველაზე კარგად ჩანს თავისუფლების გაზრდილი ხარისხი, ადამიანის ფულთან დამოკიდებულების თავისუფლების გაზრდილი ხარისხი, რომელიც არის ჩვენს მიერ საკვლევი თემა და რომელიც უამრავ კითხვას აჩენს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ჰაიეკი ფ., (1944) გზა ბატონყმობისკენ (ქართულ ენაზე). URL:   https://library.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/03/phridrikh-august-phon-haieki-V-III.pdf  (ხელმისაწვდომია 15.12.2020)
  2. კაკულია მ., (2013) რა არის ფული? ჟურნალი ახალგაზრდებისათვის „ჩემი სამყარო“. #2. 2013 წელი, გვ. 2-7.
  3. გვასალია გ., (2014) კრიპტოვალუტა და მისი მომავალი მსოფლიო ეკონომიკაში. „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“. #3(171).
  4. დობორჯგინიძე ზ., (2019) როდის ვექცევით ფულს ირაციონალურად. TBC ჯგუფი. URL:https://www.helloblog.ge/story/qtsevitiekonomika (გადამოწმებულია 15.12.2020)
  5. ACT-ის კვლევა, 2018. URL:https://act-global.com/news/2284/  (ხელმისაწვდომია 15.12.2020)
  6. სვიმონიშვილი დ., (2018) ბიტკოინი: იყავი საკუთარი თავის ბანკი“ – უქმნის, თუ არა კრიპტოვალუტა ბანკებს საფრთხეს? URL:https://www.marketer.ge/kriptovaluta-vs-bankebi/ (ხელმისაწვდომია 15.12.2020)