COVID 19-ის გავლენა ცენტრალური ამერიკის ექსპორტიორი კომპანიების მუშაობაზე: პირველი მიმოხილვა

ავტორები: ჰექტორ ბოტელო, ისააკ გუერო რინკონი

საკვანძო სიტყვები: COVID-19; გლობალური ღირებულების ჯაჭვები; ფირმის საქმიანობა; ლიკვიდურობა; ფირმის ზომა; ექსპორტი.

J.E.L. Classification: F15, F53; C25, F13, F23

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.02

ციტირებისათვის: Botello H., Rincon I.G., (2021) Impact of covid 19 on the performance of central American exporting companies: a first review. Economic Profile, №2(22), pp. 16–26. DOI: https://doi. org/10.52244/ep.2021.22.02

ანოტაცია.

COVID-19-ის გავრცელებამ ნეგატიური შედეგები მოიტანა მთელს მსოფლიოში, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის, ასევე რეალური ეკონომიკისთვის. COVID-19-ით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი განსხვავდება წინა კრიზისებისგან ისეთი ასპექტებით, როგორიცაა მოთხოვნასა და მიწოდებაზე ნეგატიური შოკის აუცილებლობა, მოცულობის და სიდიდის ცვლილებები და ა.შ.

ისეთმა ქვეყნებმა, როგორიცაა ელ სალვადორი, ჰონდურასი, გვატემალა და ნიკარაგუა, რომლებიც მდებარეობს ცენტრალურ ამერიკაში, განახორციელეს ანტიკოვიდ-19 ზომები 2020 წლის მარტიდან (მობილობის შეზღუდვა და არასასურველი ეკონომიკური საქმიანობის დროებითი დახურვა). შედეგად, ოჯახები და ბიზნესი განიცდიან ეკონომიკურ ვარდნას პანდემიის გამო, რაც გავლენას მოახდენს მიწოდების ჯაჭვზე.

შედეგები აჩვენებს, რომ ყველა კომპანიამ განიცადა მოულოდნელი ვარდნა ეკონომიკურ საქმიანობაში. წარმოდგენილი კვლევა იყენებს მონაცემთა ბაზას კომპანიის პირობებისა და კომპანიის გადარჩენის აღწერითი ანალიზის შესასრულებლად. განსხვავების მოდელი გამოიყენება საექსპორტო კომპანიების გაყიდვებზე საშუალო ზემოქმედების შესაფასებლად. საკონტროლო ცვლადები იყო კომპანიის მახასიათებლები. შეფასების მოდელი მიუთითებს იმაზე, რომ ბიზნესისთვის, რომელიც დროებით დაიხურა ამ პერიოდში, გაყიდვების მოცულობა დამატებით 8%–ით შემცირდა.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. Asgharian, H. (2003). “Are highly leveraged firms more sensitive to an economic downturn?” The European Journal of Finance, 9(3), 219-241. doi: https://doi.org/10.1080/13518470210132381.
 2. Botello H., and Rincón, I. G. (2014). Condiciones y determinantes de la internacionalización de las empresas industriales colombianas: una aproximación cuantitativa en el ámbito de la firma. Apuntes del CENES, 257-286.
 3. Botello, H. (2020). Normas contables NIIF y la valoración del riesgo de las empresas colombianas. Desarrollo Gerencial, 13(1), 1-20.
 4. Bricongne, J. C., Fontagné, L., Gaulier, G., Taglioni, D., and Vicard, V. 2012. “Firms and the global crisis: French exports in the turmoil” Journal of international Economics, 87(1), 134-146. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.1630090
 5. Chaston, I., 2012. “Recession and Family Firm Performance: An Assessment of Small U.K. Family-Owned Hotels”. Journal of CENTRUM Cathedra 5, p. 60-69. doi: https://doi.org/10.7835/jcc-berj-2012-0067
 6. Cuesta, J., and Pico, J. (2020). “The gendered poverty effects of the COVID-19 pandemic in Colombia” The European journal of development research, 32(5), 1558-1591. doi: https://doi.org/10.1057/s41287-020-00328-2
 7. Ding, W., Levine, R., Lin, C., and Xie, W. (2021). Corporate immunity to the COVID-19 pandemic. Journal of Financial Economics. doi: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.03.005.
 8. Erkens, D. H., Hung, M., and Matos, P. 2012. “Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide”. Journal of corporate finance, 18(2), 389-411. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.01.005.
 9. Fan, V. Y., Jamison, D. T., and Summers, L. H. 2016. “The inclusive cost of pandemic influenza risk”. National Bureau of Economic Research. No. w22137. doi: https://doi.org/10.3386/w22137
 10. Halling, M., Yu, J., and Zechner, J. 2020. “How Did COVID-19 Affect Firms’ Access to Public Capital Markets?” The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 501-533. doi; https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa008
 11. Hepburn, C., B. O’Callaghan, N. Stern, J. Stiglitz, and D. Zenghelis. 2020. “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?” Oxford Review of Economic Policy 36. doi:10.1093/oxrep/graa015.
 12. Hudson, J., Williams, C., Orviska, M., and Nadin, S. (2012). Evaluating the impact of the informal economy on businesses in South East Europe: some lessons from the 2009 World Bank Enterprise Survey. South East European Journal of Economics and Business, 7(1), 99-110.
 13. Ilzetzki, E., Reinhart, C. M., and Rogoff, K. S. 2020. “Will the Secular Decline In Exchange Rate and Inflation Volatility Survive COVID-19?” National Bureau of Economic Research. No. w28108. doi: https://doi.org/10.3386/w28108
 14. Jandik, T., and Makhija, A. K. 2005. “Debt, debt structure and corporate performance after unsuccessful takeovers: evidence from targets that remain independent” Journal of Corporate Finance, 11(5), 882-914. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.679031.
 15. Mitton, T. 2002. “A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis”. Journal of financial economics, 64(2), 215-241.
 16. Wang, Y. (2016). What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries?–An empirical evidence from an enterprise survey. Borsa Istanbul Review, 16(3), 167-176.