განახლებადი ენერგია, ეკონომიკური გამოწვევები და ხელოვნური ინტელექტის როლი

ავტორები: მაია მელიქიძე, მარიამ მათიაშვილი

საკვანძო სიტყვები: მზის ენერგია; ხელოვნური ინტელექტი; თანამედროვე ტექნოლოგიები; ალტერნატიული რესურსები; ეკონომიკა.

J.E.L. Classification: 20, Q28.

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.12

ციტირებისათვის: Melikidze M., Matiashvili M., (2021) Renewable energy, economic challenges and the role of artificial intelligence. Economic Profile, №2(22), pp. 123–129. DOI: https://doi.org/10.52244/ ep.2021.22.12

ანოტაცია. სტატიაში მიმოხილულია განახლებადი ენერგიები, კერძოდ მზის ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობები, ამ მხრივ საქართველოში არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. ნაშრომში განხილულია მზის პანელების უპირატესობები და პროცესები, რომლებიც დაკავშირებულია მწვანე ენერგიის გამოწვევებთან და მიდგომებთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაახლოება, რაც გულისხმობს ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. Mukhigulishvili G., Kvaratskhelia T. (2013) Renewable energy sources and energy efficiency (World experience). Energy Efficiency Center Georgia. URL: http://weg.ge/sites/default/files/energiis_ganaxlebadi_cqaroebi.pdf (Available 1.10.2021)
  2. International Energy Agency (2020) Global Energy Review (Renewables), the impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions. URL: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/renewables (Available 1.10.2021)
  3. Becker S. (2019) Solstice, Solar Energy Statistics: 44 Numbers That Define U.S. Solar URL: https://solstice.us/solstice-blog/solar-energy-statistics/#:~:text=The%20Fundamental%20Solar%20Energy%20Stats,of%20total%20U.S.%20electricity%20generation.&text=Solar%20has%20ranked%20either%20first,total%20every%20year%20since%202013 (Available 1.10.2021)
  4. Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission (2021), Net-Metering. URL:https://gnerc.org/ge/user-page/useful-information-for-customers/netoaghritskhva/59  (Available 1.10.2021)