მრავალარხიანი მარკეტინგი, როგორც მომხმარებელთან ურთიერთქმედების ეფექტური სტრატეგიის შექმნის ახალი შესაძლებლობა

ავტორები: ოლენა ბაკულიჩი, ანტონ ბოკი

საკვანძო სიტყვები: მარკეტინგი; მრავალარხიანი მარკეტინგი; მრავალარხიანი მარკეტინგი; მარკეტინგული სტრატეგია; მარკეტინგული რეკლამა.

J.E.L. Classification: M300, M310, M370

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.05

ციტირებისათვის: Bakulich O., Bokyi A., (2022) Оmnichannel marketing as a new opportunity to build an effective consumer interaction strategy. Vol. 17, 1(23), p. 84-90. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.05

ანოტაცია.

სტატია ეძღვნება მრავალარხიანი მარკეტინგის ტექნოლოგიის პრინციპების კვლევას და მის განსაზღვრას, როგორც მომხმარებელთან ურთიერთობის და საწარმოს ეფექტიანობის გაზრდის საშუალებას.

ციფრული მარკეტინგის განვითარებასთან ერთად, საჭიროა ახალი სტრატეგიული მიდგომები და ტექნოლოგიები, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ არსებული მომხმარებლები და მოიზიდონ ახალი, დაამყარონ გრძელვადიანი ურთიერთობები.

მრავალარხიანი მარკეტინგის მიდგომის მთავარი მიზანია შექმნას მარტივი და კომფორტული გამოცდილება, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევსმდებარეობის და საინფორმაციო მოწყობილობის განურჩევლად დაუკავშირდეს კომპანიას (ბრენდს). მარკეტინგში მრავალარხიანი მიდგომის დანერგვა დადებითად აისახება გაყიდვებზე, მომხმარებელთა ნდობაზე და, შესაბამისად, სურვილზე განმეორებითი შესყიდვების განსახორციელებლად. კომპანიას შეუძლია უფრო ეფექტურად განსაზღვროს პროდუქციის ან მომსახურების ასორტიმენტ და, ფასების მართვა.

 ეს მოიზიდავს ახალ მომხმარებლებს, გააფართოვებს ბაზრის წილს, დაეხმარება მომხმარებელთა ქცევის ანალიზს,  საბოლოო ჯამში, კი იძლევა გაყიდვების და ზოგადად ბიზნესის ეფექტურობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. How the habits of Ukrainian Internet buyers are changing. The results of the CBR research. URL: retailers.ua/news/menedjment/11463-kak-menyayutsya-privyichki-ukrainskii-internet-pokupateley-rezultatyi-issledovaniya-cbr  
  2. Kotler F. (2018) Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital / Ph. Kotler, H. Katrajaya, I. Setiawan; transl. from Eng. by K. Kunytska and O. Zamaieva.
  3. Kotler F. (2016) Marketing management / Ph. Kotler, K. L. Keller – 800 p.
  4. What is Omni channel marketing? Retrieved from URL: www.adindex.ua/omnikanalnyj-marketing-chto-jeto-takoe/  
  5. Omni channel Marketing: Definition and Key Components. Retrieved from  URL: www.masterclass.com/articles/omnichannel-marketing-explained#what-is-omnichannel-marketing
  6. How to build and use a Customer Journey Map.  URL: esputnik.com/blog/customer-journey-map-na-primerah  
  7. Forrester Research Inc. A Guide To CPG Sales And Channel Management In A Digital World. – Cambridge (United States). – 2014. – 11р. – Р. 3.