ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენის ტენდენციები პოსტკოვიდურ პერიოდში (იმერეთის მაგალითზე)

ავტორები: ციცინო დავითულიანი, მაია აზმაიფარაშვილი

საკვანძო სიტყვები: იმერეთი; კორონავირუსი; ტურიზმი; ვიზიტორები; სასტუმროები

J.E.L. Classification: L83, R1

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.09

ციტირებისათვის: დავითულიანი ც., აზმაიფარაშვილი მ., (2022) ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენის ტენდენციები პოსტკოვიდურ პერიოდში (იმერეთის მაგალითზე). ეკონომიკური პროფილი. ტ. 17, 2(24), გვ. 118-127. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.09

ანოტაცია. კორონავირუსმა საქართველოს ტურიზმს დარგთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა მიაყენა და ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია. ნაშრომის მიზანია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკური მასალების შედარებითი ანალიზისა და შესაბამისი ლიტერატურის დამუშავების საფუძველზე დავადგინოთ, რამდენად შეცვალა კოვიდ 19-მა მოსალოდნელი შედეგები ტურიზმის სექტორში, მთლიანად ქვეყანაში და იმერეთის რეგიონში. კვლევისათვის გამოყენებულია საქსტატიდან და საქართვლოს ტურიზმის ადმინისტრაციიდან მოპოვებული მასალა და პანდემიის პერიოდში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სადაც მოცემულია COVID-19 ზეგავლენა ტურიზმის ინდუსტრიაზე. ნაშრომი შესრულებულია სტატისტიკური, შედარებითი ანალიზის და სინთეზის მეთოდების გამოყენებით.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ბრეგაძე გ., (2021) – COVID-19-ის ეფექტი  ტურიზმის ინდუსტრიაზე 2020 წელს. საქართველოს ახალი ამბების სააგენტო (GHN). URL:https://www.ghn.ge/news/257316-covid-19-is-efekti-turizmis-industriaze-2020-tsels  (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 2. გურული ი., (2020) – პანდემიის მიმოხილვა: ეკონომიკური ზეგავლენა და შედეგები საქართველოსთვის. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC). თბილისი URL:https://eprc.ge/wp-content/uploads/2022/02/covid19georgia_geo.pdf  (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 3. დავითულიანი ც. (2020) – COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ტურიზმის სექტორზე. ეკონომიკური პროფილი. ტ.15, N1(20), გვ.43–53 URL:http://economicprofile.org/pdf/e29bc5229867b6a6a528cc51b35821eb.pdf (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 4. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC). COVID-19 ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის. 2020, გვ.9 https://eprc.ge/wp-content/uploads/2022/02/covid__fin-geo.pdf  (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 5. კოვიდ-სასტუმროებზე ბიუჯეტიდან ლ109 მილიონზე მეტი დაიხარჯა - დეტალები. ბიზნესფორმულა.  URL:https://businessformula.ge/News/7938,  29.03.2022 (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 6. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – URL:https://www.geostat.ge/ka
 7. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაURL:https://gnta.ge/ge/
 8. სამთავრობო პროგრამა „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის 2021-2024“. URL:www.gov.ge/files/68_78117_645287_govprogramme2021-2024.pdf (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 9. Asian Development Bank (2020) The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia. URL:https://bit.ly/2UpeGe9 (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 10. United Nations -UNCTAD (2020). The Coronavirus Shock: a Story of Another Global Crisis Foretold and What Policymakers Should Be Doing about It. URL: https://bit.ly/2WwcW5O (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 11. Destinations on the rise for 2021. URL:https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-of-the-world-2021/ (გადამოწმებულია 8.11.2022)
 12. Galt & Taggar (2022) Tourism overview. URL:https://api.galtandtaggart.com/sites/default/files/2022-09/report/tourism-overview_september-2022_eng_final.pdf; (გადამოწმებულია 8.11.2022)