საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა და ექსპორტ-იმპორტის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე

ავტორები: დავით ბიძინაშვილი

საკვანძო სიტყვები: ინფლაცია; ფასების ინდექსი; იმპორტი; ექსპორტი; ინვესტიცია; კრიზისი; რეექსპორტი.

J.E.L. Classification: F4, F12

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.08

ციტირებისათვის: ბიძინაშვილი დ., (2023) საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა და ექსპორტ-იმპორტის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 40-45. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.08

ანოტაცია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში, საქართველოს ეკონომიკამ ეროვნული მეურნეობის განვითარების სხვადასხვა მიმართულებით, უდავოდ კარგ შედეგებს მიაღწია. ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, მატულობს ინვესტიციების მოცულობა, ტურიზმის სექტორმა კორონავირუსის გამო დაკარგული პოზიციები დაიბრუნა და მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება, ხოლო ლარი ინტენსიურად მყარდება. აღნიშნულში დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა უდიდესია. საქართველოსთვის ევროპულ ორიენტაციას ალტერნატივა არ გააჩნია, მაგრამ ეს გზა ჩვენ უნდა გავიაროთ რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგით და ეფექტურად. ლარის გამყარებამ ხელი შეუწყო იმპორტირებული საქონლის ინფლაციის შენელებას. გარდა ამისა, გაიზარდა ნომინალური ხელფასების ზრდის ტემპი. დინამიურად მიმდინარეობს ჯამური პროდუქტიულობის აღდგენის პროცესი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ეტაპისთვის შრომის ბაზრიდან ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა არ მიმდინარეობს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში (2023 წლის იანვარი-მარტი). სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. URL:https://www.geostat.ge/ka/single-news/2809/sakonlit-sagareo-vachroba-sakartveloshi-2023-tslis-ianvar-marti-tsinastsari-shedegebi (გადამოწმებულია 29.03.2023)
  2. შამუგია ო., (2023) საქართველოდან 96 ქვეყანაში ექსპორტირებულია $1.3 მლრდ აგროსასურსათო პროდუქცია. URL: https://commersant.ge/news/economic/saqartvelodan-96-qveyanashi-eqsportirebulia-13-mlrd-agrosasursato-produqtsia-otar-shamugia (გადამოწმებულია 29.03.2023)
  3. არჩვაძე ი., ადგილობრივი ექსპორტი ვეღარ იზრდება - რა უშლის ხელს ქართული ნაწარმის უცხოეთში გატანას. გაზ. „რეზონანსი“, 22.03.2023. URL: http://www.resonancedaily.com/mobile/index.php?id_rub=3&id_artc=177903 (გადამოწმებულია 29.03.2023)
  4. ბიძინაშვილი დ., (2022) რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლებზე. ეკონომიკური პროფილი. ტომი 17, 1(23), გვ. 67-73. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.14