ნიკო ნიკოლაძე და სარკინიგზო მშენებლობა, როგორც ქუთაისის განვითარების ფაქტორი

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი

საკვანძო სიტყვები: რკინიგზის მშენებლობა; ამიერკავკასიის რკინიგზის მთავარი მაგისტრალი; ტყიბულის ხაზი; შავი ზღვის რკინიგზის მაგისტრალი.

J.E.L. Classification: N9, R0

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.07

ციტირებისათვის: ლუხუტაშვილი ნ., (2023) ნიკო ნიკოლაძე და სარკინიგზო მშენებლობა, როგორც ქუთაისის განვითარების ფაქტორი. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 1(25), გვ. 62–68. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.25.07

ანოტაცია. XIX საუკუნის მე-2 ნახევრიდან მეფის რუსეთის მთავრობა, გამოხატავდა რა თავისი ქვეყნის-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, პირველ რიგში - სამხედრო-სტრატეგიულ ინტერესებს, ამიერკავკასიაში იწყებს სარკინიგზო მშენებლობას. რკინიგზის მშენებლობა მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვისაც, იგი ნიშნავდა კაპიტალისტური მრეწველობის გამარჯვებას, მის სწრაფ განვითარებასა და ადგილობრივი ბაზრების თვალსაჩინო ზრდას. საქართველოს უმთავრეს ქალაქებს შორის მხოლოდ ქუთაისი დარჩა ამიერკავკასიის რკინიგზის მთავარი მაგისტრალის გარეშე. სტატიაში აღწერილია დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის წვლილი ქუთაისში სარკინიგზო მშენებლობის საქმეში.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ბაქრაძე ა., (1988) ულმობელი საქმის კაცი. ჟ.: „განთიადი“ №6, გვ. 114-159
  2. ბეროძე ნ., (1991) ზოგი რამ ქუთაის-ტყიბულის რკინიგზის მაგისტრალის მშენებლობის შესახებ. გაზეთი „ტყიბული“ 8 ივნისი;
  3. გოგსაძე ა., (1960) რკინიგზის მშენებლობის ისტორიიდან გაზეთი „სტალინელი“ 18 სექტემბერი
  4. მჭედლიძე გ., (2011) ქუთაისი XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 34-35
  5. ნიკოლეიშვილი მ., საუკუნის პრობლემა. გაზეთი „ქუთაისი“ 1975, 29 იანვარი
  6. ჯაოშვილი ვ., (1989) ქუთაისი (ეკონომიკურ-გეოგრაფიული გამოკვლევა). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი   წ. გვ. 175-189