წიგნი, რომელიც ამდიდრებს და ამშვენებს ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურას

ავტორები: ევგენი ბარათაშვილი, ნიკოლოზ ჩიხლაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: