ორგანიზაციის მისია და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია

ავტორები: ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: