"ათპუნქტიანი გეგმის" ეკონომიკური ორიენტირები და მოსალოდნელი რისკები

ავტორები: იაშა (იაკობ) მესხია, კახაბერ გაბელაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: